Zakładowa Kontrola Produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz System Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym

> > Zakladowa-kontrola-produkcji-betonu-i-wyrobow-budowlanych-oraz-system-zarzadzania-jakos

Podstawową zasadą systemów zarządzania jest funkcjonowanie zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia.  Spełnienie wymagań często związane jest z koniecznością stosowania specjalistycznych narzędzi do oceny zgodności. Jakość wyrobu, kontrola produkcji, ocena zgodności powinny spełniać wymagania odpowiednich dokumentów technicznych w zakresie akceptowanego poziomu jakości, wymaganych tolerancji, które stanowią podstawę do zwolnienia wyrobu do dalszej przeróbki lub sprzedaży.

Każdy producent wyrobu budowlanego odpowiedzialny jest za  wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. System  ZKP powinien zostać udokumentowany, a dokumentacja powinna być uaktualniana i nadzorowana.

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)  jest obligatoryjny dla wszystkich producentów wyrobów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Jeżeli producent wyrobu budowlanego posiada w swojej strukturze laboratorium, wówczas częścią systemu zkp jest również system funkcjonujący w  laboratorium.

Często laboratoria funkcjonują jako osobne podmioty. W tej systuacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania i poddanie się dobrowolnie procesowi certyfikacji lub akredytacji potwierdzają swoje kompetencje we wnioskowanym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do pełnomocników systemu jakości, osób odpowiedzialnych za jakość, przeprowadzających ocenę zgodności, określających niepewność uzyskanych wyników.

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z budową i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w laboratorium i zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych. 

Koszt kursu:

  • 1500,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 1845,00 zł) - bez zakwaterowania
  • 1700,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2091,00 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
  • 1846,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2270,58 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe