Wykonywanie konstrukcji z betonu, PN-EN 13670

> > Wykonywanie-konstrukcji-z-betonu-pn-en-13670

Szkolenie adresowane jest do firm projektowych, wykonawczych lub  nadzorujących prace z zakresu budownictwa betonowego.
 

Zagadnienia omawiane podczas kursu:

– Zasady wbudowania i zagęszczenia mieszanki betonowej

– Zasady produkcji i dostarczania betonu; wymagania wg PN-EN 206 oraz PN-EN 13670
   w zakresie dostaw betonu i metod kontroli

– Pielęgnacja betonu i jej wpływ na projektowane właściwości betonu

– Technologia betonowania konstrukcji w warunkach podwyższonej temperatury

– Technologia betonowania konstrukcji w warunkach obniżonej temperatury

– Nadzór nad badaniami mieszanki betonowej i betonu

– Program zapewnienia jakości w technologii betonowania

– Klasy wykonania poszczególnych etapów realizacji budowy

– Kontrola odbiorcza betonu; ocena identyczności

Koszt kursu:

  • 650,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 799,50 zł) 

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe