Technolog i Projektant betonu

> > Technolog-i-projektant-betonu

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,  normą PN-EN 206 w odniesieniu do technologii betonu i projektowania składu betonu z uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość, procesem hydratacji cementu i wpływem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na ten proces, projektowaniem składu betonu metodą Paszkowskiego, metodą podstawową z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 206 oraz z metodą projektowania betonu samozagęszczalnego,  zasadami dotyczącymi doboru stosu okruchowego kruszyw. Uczestnicy kursu obliczają zawartości dodatków mineralnych z uwzględnieniem współczynnika k według PN-EN 206. W ramach kursu uczestnicy wykonują samodzielnie ćwiczenia, projektują skład betonu dla określonej specyfikacji. 

Koszt kursu:

  • 1700,00   zł netto + 23% VAT (brutto: 2091,00 zł) - bez zakwaterowania
  • 2000,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2460,00 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
  • 2219,00 zł netto + 23% VAT (brutto: 2729,37 zł) - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

miejsce szkolenia : http://www.zlotedeby.pl/

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe