Specjalista ds. badań w zakresie mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw

> > Specjalista-ds-badan-w-zakresie-mieszanki-betonowej-betonu-oraz-kruszyw

Szkolenie Specjalista ds. badań w zakresie mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw to odpowiedż na rosnące wymagania w odniesieniu do laborantów , którzy oprócz odpowiedzialności za prawidłowe wykonanywanie badań muszą posiadać wiedzę z zakresu oceny zgodności uzyskanego wyniku w odniesieniu do wymagań specyfikacji technicznej. 

 

Cel szkolenia:

 • analiza metod badawczych z uwzględnieniem wymagań odnośnie urządzeń laboratoryjnych
 • przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • omówienie i interpretacja wymagań norm 
 
Zakres szkolenia:
 • normalizacja w zakresie badań mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw
 • sporządzanie, weryfikacja i nadzór  nad dokumentacją badawczą
 • przygotowanie sprawozdań z badań
 • ocena zgodności uzyskanych wyników w świetle wymagań norm, tam gdzie to konieczne zastosowanie metod  statystycznych
 
W ramach szkolenia przewidziane są ćwiczenia praktyczne, na przykład:
 • kwalifikacja do kategorii/klasy określonych wyników badań
 • prowadzenie oceny zgodności mieszanki betonowej i betonu według PN-EN 206
 • opracowywanie szablonów kart badań i sprawozdań z badań z uwzględnieniem wymagań norm
 • ocena prawidłowości wykonywanych badań 

Koszt kursu:

 • 1100,00   zł netto + 23% VAT  - bez zakwaterowania
 • 1200,00 zł netto + 23% VAT- z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym
 • 1285,00 zł netto + 23% VAT - z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe