PN-EN 206+A1:2016 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

> > Pn-en-206a12016-beton-wymagania-wlasciwosci-produkcja-i-zgodnosc

13 grudnia 2016 norma PN-EN 206:2014 „Beton –  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” została zastąpiona normą PN-EN 206+A1:2016.

Podczas szkolenia zostanie omówiona i przeanalizowana aktualna norma betonowa w zakresie następujących zagadnień:

- Klasyfikacja betonu
- Specyfikacja betonu
- Wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu
- Zasady projektowania składu betonu
- Dostawa mieszanki betonowej
- Kontrola zgodności i kryteria zgodności
- Kontrola produkcji
- Ocena zgodności, badanie identyczności
- Rodziny betonów
- System kontroli produkcji 

W trakcie sesji wykładowej będą przeprowadzane przykłady i warsztaty obliczeniowe 

- obliczenia klasy zawartości chlorków dla wybranej receptury betonowej
- przeprowadzenie oceny zgodności z uwzględnieniem kryteriów produkcji początkowej i ciągłej na przygotowanych formularzach
- przeprowadzenie oceny identyczności na przygotowanych formularzach 
- konstrukcja rodziny betonów dla określonych danych wejściowych

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 650 zł +23VAT. Koszt kursu obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, obiad, bufet kawowy.

Planowane rozpoczęcie szkolenia godz: 10:00; zakończenie ok. godz 18. 

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe