NOWE SZKOLENIE - Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu; regulacje europejskie oraz regulacje krajowe obowiązujące od 01.01.2017

> > Nowe-szkolenie-wprowadzanie-wyrobow-budowlanych-do-obrotu-regulacje-europejskie-oraz-re

NOWE szkolenie oferowane przez IMBiTB obejmuje:

- znowelizowane regulacje wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu w obszarze krajowym, obowiązujace od 1 stycznia 2017 r. wraz rozporządzeniami wykonawczymi

- regulacje europejskie;  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca 2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Szkolenie jest adresowane do producentów wyrobów budowlanych, osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów zgodności dla poszczególnych wyrobów budowlanych.

 

Koszt seminarium: 650 zł + VAT (23%)

Miejsce seminarium : http://www.zlotedeby.pl/

 

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Wypełnij ankietę

UWAGA ! Wypełnienie ankiety nie jest zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu

Karty pionowe