Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - CE system 2+

> > Certyfikacja-zakladowej-kontroli-produkcji-ce-system-2

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Roporządzenia nr 305/2011 zgodnie, z którym posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby oznakowaniem CE.

ZKP - Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji
Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla następujących wyrobów:

  • Kominy, przewody kominowe
  • Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze
  • Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
  • Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna
  • Elementy murowe i wyroby związane
  • Kruszywa
  • Wyroby do budowy dróg
  • Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego
  • Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

 

Posiadanie przez producenta Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkci przynosi wiele korzyści min: wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do produkowanego wyrobu:

- spełnienie wymagań prawnych,

- poprawę pozycji rynkowej,

- usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości.

grafika

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych