Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - B system 2+ (wyroby budowlane i beton towarowy w systemie 2+)

> > Certyfikacja-zakladowej-kontroli-produkcji-b-system-2-wyroby-budowlane-i-beton

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny zgodności. Posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby znakiem budowlanym.

 

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji - Instytut prowadzi procesy certyfikacji dla następujących wyrobów:

  • Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
  • Materiały termoizolacyjne, złożone zestawy -  systemy izoalcyjne
  • Kruszywa
  • Wyroby do budowy dróg
  • Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego
  • Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

grafika

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych