Certyfikacja laboratoriów badawczych

> > Certyfikacja-laboratoriow-badawczych

Certyfikacja Laboratorium Badawcze

 

Program certyfikacji laboratoriów badawczych realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/LB-001.

 

 

Uzyskanie przez laboratorium certyfikatu stanowi potwierdzenie, że laboratoria posiadają wdrożone systemy mające na celu uzyskanie rzetelnych wyników.

 

 

 

IMBiTB prowadzi certyfikację dla laboratoriów z zakresu budownictwa obejmującą badania:

  • mieszanki betonowej i betonu,
  • kruszyw mineralnych,
  • domieszek chemicznych,
  • spoiw hydraulicznych,
  • wody pochodzącej z recyklingu,
  • zapraw murarskich, budowlanych
  • metody instrumentalne,· analizy chemiczne
  • mieszanek mineralno-asfaltowych
  • gruntu.

 

Etapy certyfikacji

Certyfikacja