Certyfikacja kompetencji personelu

> > Certyfikacja-kompetencji-personelu

Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001. Program jest adresowany do Laborantów Betonu, Technologów i Projektantów Betonu, Pełnomocników Zakładowej Kontroli Produkcji i Inżynierów Materiałowych.
Certyfikacja kompetencji personelu jest jednym ze sposobów na ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa.

Certyfikacja

Certyfikacja kompetencji personelu stanowi potwierdzenie, że osoba posiadająca certyfikat:

  • spełniła wymagania Pionu Certyfikacji odnośnie wykształcenia, odbytych szkoleń, podnoszenia kompetencji,
  • weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności

 

Etapy certyfikacji

Certyfikacja schemat