Certyfikacja betonu towarowego (proces dobrowolny)

> > Certyfikacja-betonu-towarowego-proces-dobrowolny

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206 (proces objęty zakresem akredytacji)

Według wymagań zawartych w normie PN-EN 206 producent betonu towarowego powinien mieć wdrożony system jakości - certyfikacja prefabrykaty betonowe.

Zarządzanie jakością jest jedną z kluczowych kwestii we wszystkich organizacjach.

Posiadanie certyfikatu IMBiTB (certyfikacja prefabrykaty betonowe) – BETON TOWAROWY PN-EN 206 stanowi gwarancję, że producent będzie produkować beton na odpowiednio wysokim poziomie.

W ramach takiego certyfikatu producent poddaje się w każdym roku dwóm kontrolom bieżącym oraz auditowi wdrożonego sytemu kontroli.

grafika

 

Informacja o statusie wydanych certyfikatów

Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczące betonu towarowego