Nadzory naukowo - badawcze

> > Nadzory-naukowo-badawcze

podczas planowania, projektowania i realizacji budowy
 

W ramach nadzoru naukowo-badawczego projektu jest prowadzony system nadzoru i kontroli obejmujący:

  1. Projektowanie warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji betonowych  
  2. Dostawę betonu – w zakresie zgodości ze specyfikacją techniczną i  Prawem Budowlanym.
  3. Proces wbudowania betonu i monitoring jego pielęgnacji w miejscu wbudowania.
  4. Kontrolę i nadzorowanie pracy laboratoriów kontrolnych dostawców betonu i inwestora.

Foto