Budowlane usługi specjalistyczne

> > Budowlane-uslugi-specjalistyczne

IMBiTB świadczy usługi w zakresie:

  • analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów,
  • wbudowania i pielęgnację betonu,
  • opracowywania dokumentacji odnośnie betonu przeznaczonego do zastosowania w konstrukcji nagrzewanej prądem elektrycznym,
  • opracowywania lub weryfikacji specyfikacji technicznych odnośnie wymagań i właściwości mieszanki betonowej i betonu

Foto