Badania

> > Badania

IMBiTB współpracuje z laboratoriami posiadającymi akredytację PCA lub w odniesieniu do których przeprowadziło ocenę.
W ramach współpracy z laboratoriami IMBiTB wykonuje badania:

  • mieszanki betonowej i betonu,
  • kruszyw mineralnych,
  • domieszek chemicznych i dodatków mineralnych,
  • cementów,
  • analizy mikrostrukturalnej materiałów budowlanych z wykorzystaniem mikroskopii klasycznej i elektronowej.

Badania