Pion Badań i Ekspertyz

> Pion-badan-i-ekspertyz

grafika
podczas planowania, projektowania i realizacji budowy   W ramach nadzoru naukowo-badawczego projektu jest prowadzony system nadzoru i kontroli obejmujący:...
grafika
IMBiTB świadczy usługi w zakresie: analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów, wbudowania i pielęgnację betonu,...
grafika
IMBiTB świadczy usługi eksperckie i opracowuje opinie techniczne w dziedzinie betonu i konstrukcji żelbetowych.  W ramach prac eksperckich IMBiTB oferuje: analizę i...
grafika
IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy...
grafika
IMBiTB współpracuje z laboratoriami posiadającymi akredytację PCA lub w odniesieniu do których przeprowadziło ocenę. W ramach współpracy z laboratoriami...