Kontakt

> Kontakt

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.
ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa

tel.  +48-22-614-09-75
fax:  +48-22-811-06-15
GSM:  +48-609-709-490, +48-609-709-690, +48-609-117-096
e-mail: sekretariat@imbitb.pl, certyfikacja@imbitb.pl

NIP: 524-269-33-40
REGON: 142086098
Konto:  Bank Zachodni WBK S.A.,  nr 72 1090 1043 0000 0001 1299 8153

Nasza lokalizacja