Informacja o statusie wydanych certyfikatów - beton towarowy

> Informacja-o-statusie-wydanych-certyfikatow-beton-towarowy

Informacje o certyfikowanych wyrobach i ich producentach

Pion Certyfikacji na życzenie udostępnia informacje o certyfikowanych wyrobach i ich producentach.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego:

  •  nazwę dostawcy
  • nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia

Informacja zostanie udzielona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.